82- VAV ve RA HARFLERİ İLE KOMPOZİSYON. TUVAL ÜZERİ YAĞLI BOYA

120x120 cm