12- VAV HARFLERİ İLE KOMPOZİSYON. TUVAL ÜZERİ YAĞLI BOYA

150x150 cm