81- ELİF ve VAV HARFLERİ İLE KOMPOZİSYON. TUVAL ÜZERİ YAĞLI BOYA

80x80 cm